Dostępne opcje dla tej kartki:

  • Wyślij przez facebook
  • Stwórz link

Opis kartki

KRS 0000278355

Fundacja pomaga osobom:
a) niepełnosprawnym w zakresie:
- Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym
- Wspomaganie materialne osób niepełnosprawnych
- Organizacja pomocy prawnej
- Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych
- Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych dla zdrowia i życia niepełnosprawnych
- Pomoc finansowa i rzeczowa dla niepełnosprawnych, szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia
- Organizowanie akcji pomocy niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów
- Pozyskiwanie darowizn i środków materialnych na rzecz niepełnosprawnych i ich dożywianie
- Nieodpłatne prowadzenie kursów, szkoleń i szkół oraz pozaszkolne formy kształcenia
- Wypożyczanie artykułów użytku domowego i osobistego
- Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych
- Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej z możliwością sprzedaży produktów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne oraz sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- Organizowanie działalności turystycznej w kraju i za granicą dla osób niepełnosprawnych
- Organizowanie imprez związanych z poprawą samopoczucia i sprawności fizycznej, muzykoterapia (taniec, śpiew)
- Możliwości stworzenia kółka fotograficznego i organizowanie wystaw w obiektywie niepełnosprawnego, gdzie trzeba pamiętać o tym, że niepełnosprawne ciało ma zupełnie pełnosprawną duszę i czuły umysł, a z tym wiąże się szybsze wychwytywanie jakichkolwiek gestów skierowanych w ich kierunku. Chcemy stworzyć i dać szansę zaistnienia osobom niepełnosprawnym, dając im "SERCE NA DŁONI".

b) uzależnionym w zakresie
W fundacji szczególne miejsce jest dla osób uzależnionych, którym chcemy stworzyć warunki tworzenia przeróżnych grup samopomocowych, wsparcia i grup z różnymi uzależnieniami.

c) bezdomnym i bezrobotnym:
Fundacja zajmuje się organizowaniem koncertów charytatywnych z udziałem osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych i bezrobotnych przy wsparciu znanych muzyków i piosenkarzy. Wszystkie takie wielkie i humanitarne przedsięwzięcia, mają na celu pokazanie osób dotkniętych losowo, radzących sobie z bezradnością, a także próbujących kroczyć w kierunku akceptacji przez społeczeństwo i wyjścia z bezdomności. " Bądź dobry jak chleb " i okaż, że nie jest Ci obojętna bezradność i nieudolność drugiej osoby. Podziel się z nimi kromką i wiedz, że wielu oczekuje na gest skierowany w ich kierunku. Może być to tylko uśmiech, a znaczy tak wiele, i może obudzić w tych ludziach to, co zostało zatracone by cokolwiek robić.

Fundacja Waldiego ma na celu wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, by dać miejsca pracy dla bezrobotnych, a także stworzyć i budować lokale dla bezdomnych, korzystając przy tym z programów unijnych, o pomocy wyjścia z bezdomności. Chcemy także prowadzić wynajem nieruchomości na własny rachunek, by zapewnić dach nad głową na pobyt czasowy trwania terapii osób bezdomnych uzależnionych, pragnących żyć w trzeźwości i wyjść z bezdomności. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zapukać do naszych drzwi i odważnie powiedzą, że odrzucają nałogi, a chcą wyjść z bezdomności.

Pozostałe kartki:

Sortowanie: najnowsze | najczęściej wysyłane
1 2 3 4 5 ...1004

Życzenia użytkowników

Jeszcze nikt nie dodał życzeń na tej stronie.

Zaloguj się, aby dodać życzenia.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję