Dostępne opcje dla tej kartki:

  • Wyślij przez facebook
  • Stwórz link

Opis kartki

KRS: 0000199945

Cele fundacji:

1. Ochrona dziedzictwa morskiego.
2. Krzewienie kultury i tradycji morskiej.
3. Zachowanie ginących lub zagrożonych zawodów związanych z morzem i żeglugą.
4. Zachowanie i ochrona świadectw historycznych związanych z żeglugą.
5. Popularyzacja wiedzy o historii i kulturze morskiej.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i zachowaniu tradycji morskiej.

Formy działania:
1. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących zachowaniu tradycji morskich;
2. promowanie historycznych więzi między narodami opartych na wykorzystaniu dróg wodnych;
3. zachowanie dziedzictwa morskiego a w szczególności zabytków budownictwa okrętowego i szkutniczego;
4. organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów mających na celu ochronę zawodów związanych z morzem, żeglugą, rybołówstwem, budownictwem okrętowym itp.;
5. popularyzacja praktycznych aspektów dziedzictwa morskiego, a w szczególności dobrej praktyki żeglarskiej i szkutniczej;
6. organizowanie różnych form popularyzacji wiedzy na tematy związane z morzem i żeglugą;
7. poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych metod wspierania rozwoju tradycji morskiej;
8. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie zachowania dziedzictwa morskiego;
9. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
10. podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych propagujących idee dziedzictwa morskiego i tradycji morskiej;
11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

Pozostałe kartki:

Sortowanie: najnowsze | najczęściej wysyłane
1 2 3 4 5 ...1003

Życzenia użytkowników

Jeszcze nikt nie dodał życzeń na tej stronie.

Zaloguj się, aby dodać życzenia.

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję